Υπάρχει τρόπος να γνωρίζεις πώς να ταιριάξεις στο σχέδιο του Θεού ως μέλος του σώματος του Χριστού και να μάθεις πώς ο Θεός θα σε εκπαιδεύσει για να Τον υπηρετήσεις μέσα στην εκκλησία. Η συγγραφέας Marian Brandt παρουσιάζει πώς ο Θεός οργάνωσε την εκκλησία και προσεκτικά τοποθετεί κάθε μέλος στο σώμα του Χριστού. Αυτό το μάθημα δίνει επίσης πρακτικές συστάσεις για να τις ακολουθήσεις ώστε να αναπτύξεις χαρίσματα μέσα στο Σώμα. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς να εργαστείς με τους ηγέτες της τοπικής εκκλησίας και πώς οι χαρισματούχοι πιστοί μπορούν να υπηρετήσουν τους άλλους.

1. Η Οικογένεια των Εργατών του Θεού

2. Εργάτες στην Πρώτη Εκκλησία

3. Το Σχέδιο του Θεού για τους Εργάτες

4. Μπορώ να Είμαι Ένας Εργάτης

5. Όντας Ένας Εργάτης

6. Οι Εργάτες Χρειάζονται ο Ένας τον Άλλο

7. Εργαζόμενοι με Αγάπη

8. Εργαζόμενοι με τους Ηγέτες

9. Τελειώνοντας με Χαρά

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Ζωή"