Η σειρά βιβλικών σπουδών "Βίβλος και Θεολογία" αποτελείται από μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου που έχουν μεταφραστεί από το πρόγραμμα βιβλικών σπουδών του Global University. Τα μαθήματα παρέχονται για τον προσωπικό εμπλουτισμό του μαθητή. Υπό προϋποθέσεις, ο μαθητής μπορεί να εγγραφεί ως μαθητής στο Global University προκειμένου να σπουδάσει εξ αποστάσεως για την απόκτηση ενός πτυχίου στη Βίβλο και τη Θεολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μια μικρή σειρά μαθητείας που οδηγεί συστηματικά τους πιστούς από τα πρώτα βήματα ως το μονοπάτι της υπηρεσίας

Σειρά "Η Μαθητεία στον 21ο Αιώνα"

Σειρά μαθημάτων ειδκά σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους πιστούς να βάλουν σταθερά θεμέλια στη Χριστιανική τους ζωή.

Σειρά Μαθημάτων "Χριστιανική Ζωή"

Βιβλικά μαθήματα για όσους επιθυμούν να μελετήσουν συστηματικά για να υπηρετήσουν το Θεό και την εκκλησία τους.

Σειρά Μαθημάτων "Χριστιανική Υπηρεσία"

Μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου για μια συστηματική και βαθιά μελέτη της Αγίας Γραφής και της Χριστιανικής θεολογίας.

Σειρά Μαθημάτων "Βίβλος και Θεολογία"