Ο Ελληνικός Θεολογικός Σύνδεσμος έχει οργανώσει τέσσερις σειρές βιβλικών μαθημάτων, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά επίπεδα βιβλικής μελέτης. Η κάθε σειρά είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες. Επιλέξτε κάποιον από τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε σειρά μαθημάτων.

 

Μια μικρή σειρά μαθητείας που οδηγεί συστηματικά τους πιστούς από τα πρώτα βήματα ως το μονοπάτι της υπηρεσίας

Σειρά "Η Μαθητεία στον 21ο Αιώνα"

Σειρά μαθημάτων ειδκά σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους πιστούς να βάλουν σταθερά θεμέλια στη Χριστιανική τους ζωή.

Σειρά Μαθημάτων "Χριστιανική Ζωή"

Βιβλικά μαθήματα για όσους επιθυμούν να μελετήσουν συστηματικά για να υπηρετήσουν το Θεό και την εκκλησία τους.

Σειρά Μαθημάτων "Χριστιανική Υπηρεσία"

Μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου για μια συστηματική και βαθιά μελέτη της Αγίας Γραφής και της Χριστιανικής θεολογίας.

Σειρά Μαθημάτων "Βίβλος και Θεολογία"